Welkom op de website van basisschool De Leilinde   Mijn naam is Marius Wouters en ik ben directeur van basisschool "de Leilinde".
   Ik heet u welkom op de site van onze school. 
 
We hanteren een kernachtig motto: "samen durven groeien". Het team wil met kinderen, ouders en andere partners onderwijs verzorgen. Iedereen draagt daaraan bij en heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid daarbij geloven we in de collectieve kracht; het samen zijn.
We staan open voor veranderingen. Die gaan we aan, pakken we op en tonen daarbij durf, moed en lef.  Daarbij durven we het aan om te leren van en met elkaar en durven we gebaande wegen te verlaten.
Kinderen leren en ontwikkelen zich. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. We zorgen ervoor dat iedereen kan blijven groeien!
   
 
Onze naam, De Leilinde, is een verwijzing naar onze doelstellingen: We willen dat onze leerlingen overvloedig en breed kunnen uitgroeien, samen met anderen, rekening houdend met elkaar en elkaar ondersteunend.
Als rooms-katholieke school verwachten wij van onze leerkrachten dat zij de grondslag van de school onderschrijven. We leren onze kinderen om met respect om te gaan met culturen, levensbeschouwingen en de natuur. Ook kinderen met een andere levensovertuiging zijn op onze school welkom mits hun ouders de doelstellingen van onze school respecteren.

Ik wens u, namens alle teamleden, veel kijk- en leesplezier en u kunt voor uw vragen terecht bij
mwouters@kempenkind.nl.