Subsidieregeling muzikale en culturele vorming

06-09-2017
Vergoeding voor kinderen die muziek, theater of dansles volgen.
 
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een subsidieregeling muzikale en culturele vorming. Deze is bedoeld om kinderen die muziek, theater of dansles volgen individueel te subsidiëren. Mogelijk dat u overweegt om te starten met lessen. Het is dan goed om te weten dat er subsidiemogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden u moet voldoen.
 
Voor wie?
Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende aanbieder. Een aanbieder is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Op onze website vindt u een lijst met erkende docenten (www.reuseldemierden.nl/subsidie).
 
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer.
 
Maximaal twee activiteiten
U kunt een aanvraag doen voor twee verschillende activiteiten. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar wisselt van instrument of als uw kind bijvoorbeeld in plaats van een lessenreeks één keer een voorstelling maakt en daarnaast een workshop volgt. De maximumbijdrage van de gemeente bedraagt de helft van de kosten met een maximum van € 370,- voor de beide activiteiten samen.
 
Subsidie aanvragen
Vanaf 1 februari 2018 tot 15 mei 2018 kunt u subsidie aanvragen voor het lesjaar 2017/2018. U heeft dan alle facturen en betaalbewijzen nodig van het cursusjaar.
 
Voorschot
Is het voor u lastig om alle leskosten voor te schieten? Als u in het bezit bent van een beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen, kunt u bij de gemeente ook een voorschot van de subsidie aanvragen. Dit kan ieder jaar vanaf het begin van het lesjaar.
 
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil graag dat alle kinderen van 4-18 jaar mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het inkomen van ouders mag hierbij geen belemmering vormen. Daarom verstrekt de stichting in bepaalde gevallen een bijdrage voor culturele activiteiten. Meer informatie over Stichting Leergeld is te vinden via www.leergeldveldhovendekempen.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 06-81120446.
 
Heeft u vragen?
Kijk dan eens op onze website. Heeft u daarna nog vragen? Annelies Schirris helpt u graag verder. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0497-650 004 of per mail via a.schirris@reuseldemierden.nl.