Kledinginzameling

17-04-2018
Beste ouders verzorgers

Zoals u in het Leilindeblad heeft kunnen lezen houdt Samís Kledingactie een nieuwe voorjaarsactie met als doel het steunen van het onderwijsproject van Cordaid. Bijna een miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht en leven als vluchteling. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project wordt samen uitgevoerd met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiŽle steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiŽle ondersteuning veilig. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen. 
De kledinginzameling is op onze school op 18 april a.s. tussen 8.30 en 12.30 uur, aan de Plonderijen aan de zijde van de Aula. Kleding en schoenen aanleveren in een gesloten plastic zak.