Onze school werkt samen met Stichting Leergeld.

Voor meer informatie,
klik hierop >>>

Stichting Leergeld kan ouders financieel ondersteunen als zij bijvoorbeeld niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen of zwemlessen van hun kind.

LEERGELD HELPT KINDEREN
U hebt schoolgaande kinderen. En geen geld om hen te laten deelnemen aan allerlei activiteiten op school en daarbuiten? Neem dan contact op met de stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen . Want Leergeld kan u en uw kinderen helpen. Leergeld is te bereiken via postbus 46, 5500 AA Veldhoven, 
leergeld.veldhoven.eo@gmail.com en telefoon 06-12880601. Zodra uw aanvraag binnen is, neemt Leergeld snel contact met u op.
 
VOOR WIE IS LEERGELD
Wie kan een beroep doen op Leergeld? Heel simpel gezegd iedereen in Veldhoven, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met een minimaal inkomen met schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar. En waarvoor kan een beroep worden gedaan op de stichting? Ook dat is betrekkelijk eenvoudig. In beginsel voor alle activiteiten op school en daarbuiten waarvoor de ouders geen geld hebben en waarvoor evenmin ergens anders kan worden aangeklopt.
Een voorbeeld. Een kind wil lid worden van de voetbalclub. Om de contributie van die vereniging te betalen kan het gezin een beroep doen op Leergeld. Om echt mee te kunnen doen zijn echter ook voetbalschoenen nodig en misschien ook nog wel een paar kousen, voetbalbroekje en T-shirt en in de clubkleuren. Ook daarvoor kan het kind aankloppen bij Leergeld.
Nog een voorbeeld. Een kind wil graag muziek maken en wil trompet leren spelen bij de harmonie. Om de contributie en lessen te betalen kan het gezin een beroep doen op Leergeld zodat het kind echt kan meedoen. Ook in dit geval kan Leergeld uitkomst bieden.

VANGNET
Kinderen helpen om te voorkomen dat ze in een sociaal en maatschappelijk isolement terechtkomen. Dat is de opdracht die stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen zichzelf heeft gesteld. Alle kinderen mogen meedoen, is daarbij het motto. Als kinderen uit de boot dreigen te vallen omdat er geen geld is, kunnen ze altijd nog een beroep doen op Leergeld. De stichting is daarmee voor veel kinderen een laatste vangnet.
Leergeld is op verschillende manieren te bereiken. Wie een aanvraag wil indienen en opbelt, wordt automatisch doorverbonden met een antwoordapparaat. Daar kunt u uw naam en telefoonnummer op inspreken. U wordt dan heel snel teruggebeld. Een briefje schrijven kan natuurlijk ook, net als het versturen van een bericht via e-mail.
Sommige gezinnen komen op eigen initiatief in contact met Leergeld. Anderen komen bij de stichting terecht nadat ze op die mogelijkheid zijn gewezen door bijvoorbeeld de gemeente, een leerkracht, een huisarts of een andere vertrouwenspersoon. Schroom niet om een aanvraag in te dienen. Het is in het belang van het kind. Uw privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd.
 
MEEDOEN
Kinderen die niet kunnen ,meedoen’ met hun leeftijdsgenootjes leren niet hoe ze met elkaar moeten omgaan en al evenmin wat het betekent om te winnen of te verliezen. Ze komen daardoor ernstig tekort. Op termijn is het ook slecht voor de samenleving. Een raming leert dat het landelijk om ongeveer 15 procent van de schoolgaande jeugd gaat. In een gemiddelde klas zijn er dat vier tot zes. Als we nu niets doen, betalen we straks duur leergeld. Om dat te voorkomen, helpt Leergeld.