In onze school is een bloedafname-post gehuisvest. Diagnostiek Brabant verzorgt deze dienst.

Op maandag van 9.00 uur tot 10.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur kunt u hiervoor terecht.

Voor meer informatie,
klik hierop >>>