Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ is een Kempenbrede voorziening.

Voor meer informatie kunt u
hierop >>> klikken.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn vijf teams met jeugd- en gezinswerkers actief. Elke Kempengemeente heeft een eigen Lokale OndersteuningsTeam (LOT). Dit is een team met professionele jeugd- en gezinswerkers die dichtbij jeugdigen en hun gezinnen ondersteuning kan bieden.