TechniekAfbeeldingsresultaat voor techniektorens

De Techniek Torens is een compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het
basisonderwijs in één klap dekt! Daarin zijn zowel de oude als nieuwe kerndoelen voor techniek meegenomen. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen. De leerkracht heeft er relatief weinig werk aan.
De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten
minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool.
De drie afzonderlijke torens (een Bovenbouw Toren, een Middenbouw Toren en een Onderbouw
Toren) zijn verrijdbaar en kunnen dus ook los van elkaar worden gebruikt in de school.
De leerlingen werken overwegend zelfstandig in groepjes van 2 tot 4 kinderen met een leskist.
Lesduur = circa 1 lesuur. Ze zijn daardoor in verschillende soorten lessystemen in te passen. Veel lessen zijn zeer geschikt om kinderen te leren samenwerken en het oplossingsgericht denken, het analytisch vermogen en het driedimensionaal inzicht te bevorderen.
Onze school heeft een techniekcoach. Vrijwilliger Leo Overgaag uit Reusel gaat samen met de leerkrachten van de bovenbouw starten om de technieklessen die nu nog vooral geconcentreerd zijn rondom de Techniek Torens verder uit te bouwen. Later zullen ook de onderbouwgroepen van zijn expertise gebruik kunnen maken.