Vijf tips om je kind veilig naar school te laten fietsen

Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Lever ook als ouder een bijdrage aan de veiligheid van je kind.

VVN voert campagne!

Om iedereen op de nieuwe verkeersdrukte te wijzen, voert VVN jaarlijks de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. Op maandag 12 augustus organiseren VVN en Univé een kick-off om het nieuwe schooljaar in te luiden en aandacht te vragen voor verkeersveiligheid voor kinderen. Dat gebeurt door Victor Veilig-poppen te plaatsen op een gevaarlijk kruispunt in Doetinchem. Deze waarschuwingspoppen maken automobilisten attent op de aanwezigheid van kinderen. De komende weken zullen de Victor Veiligs in het hele land op gevaarlijke kruispunten opduiken.

Wat kun je zelf doen?

Kinderen worden minder kwetsbaar zodra zij meer vaardigheden bezitten om zich veilig in het verkeer te verplaatsen. Laat je kind daarom zo veel mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte afstanden altijd de fiets. Laat hem of haar daarnaast - zodra het kan - zelfstandig naar school fietsen. Voor een goede voorbereiding heeft VVN vijf tips opgesteld om veilig naar school te fietsen:
 • Kies een veilige route
  Zorg ervoor dat dit de vaste route wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook de kortste route is.
 • Oefen de route vooraf met je kind
  Op zoek naar een rustig moment? Fiets de route dan eerst op zondag. Over het algemeen is het dan minder druk op de weg.
 • Zorg ervoor dat de bagage veilig meegenomen kan worden
  Dat wil zeggen in een rugzak of in een fietstas achterop.
 • Waarschuw je kind nooit met drie of meer naast elkaar fietsen
  Ook al is het nog zo gezellig, dit levert onnodige gevaren op. Geef zelf altijd het goede voorbeeld.
 • Zorg altijd voor een veilige fiets
  Werken de remmen goed en doet de verlichting het nog? Check de fiets van je kind aan de hand van de
  Checklist fietscontrole.
VVN wenst alle ouders en kinderen van Nederland een veilige start van het nieuwe schooljaar!
Basisschool de Leilinde heeft al 6 jaar hetBrabants Verkeersveiligheidslabel.
 
 
 
Afbeeldingsresultaat voor Brabants veiligheids label
 
  het behalen van School Verkeers Veiligheids Label
 
 
Onze school maakt werk van het verkeersonderwijs en de verkeersveiligheid rond de school. Een werkgroep van ouders en leerkrachten maakt hiervoor een plan van aanpak. Het doel is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).
 
Basisonderwijs

 
 
Veel scholen in de provincie hebben het? BVL-vignet al behaald. Dit kan als de school volgens het BVL voldoende aandacht besteedt aan het verkeersonderwijs en de veiligheid rond de school.
Een inspecteur van BVL heeft een rapport geschreven over de stand van zaken op de Leilinde. Een van de onderdelen is een verkeersouder op de school. Hij of zij geeft mee structuur aan een verkeerswerkgroep, die bestaat uit ouders en leerkrachten. De werkgroep is op zoek naar een verkeersouder voor onze school.
Aan de hand van het rapport? van BVL maken zij een plan van aanpak. Punten daaruit zijn onder andere een nieuwe verkeersmethode voor de hele school en extra verkeersactiviteiten in elke groep. BVL steunt scholen daarin.
Maar ook een veilige verkeerssituatie (zeker met het oog op de nieuw te bouwen Brede school) en goed verkeersgedrag van ouders rond de school helpen bij het behalen van het vignet. Het gehele proces zal zeker enige jaren duren voordat het label behaald kan worden.
BVL is een initiatief van de provincie. De gemeente Reusel-De Mierden heeft de aanzet gegeven voor alle scholen in onze gemeente. Zowel provincie als gemeente stellen subsidies beschikbaar.
 
Als je meer wilt weten over Brabants Veiligheidslabel klik dan op
BVL
 
 
Het Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL)
 
 
 
Waarom BVL?
Dagelijks begeven zich in Noord-Brabant tienduizenden jongeren op weg naar school; per fiets, te voet,  brommer of openbaar vervoer.
Helaas niet zonder gevaar. Riskant ver?keersgedrag in combinatie met gebrek aan kennis en ervaring is de belangrijk?ste oorzaak van vele ongevallen.
Daarom vindt het POV (provinciaal or?gaan verkeersveiligheid) dat verkeerseducatie één van de zaken is die serieus aangepakt moet worden.
Om scholen hierbij te helpen is het pro?ject BVL gestart voor zowel basis als voortgezet onderwijs.
Een project dat scholen een impuls geeft om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, gaat het voor scholen in het basisonderwijs om de volgende onderdelen waar aan gewerkt kan worden.
 
* De schoolorganisatie
* verkeerseducatie in de klas
* verkeerseducatieprojecten
* praktische verkeerseducatie
* een verkeersveilige schoolomgeving
 verkeersveilige school-thuisomgeving
*betrokkenheid van ouders bij verkeers-educatie
 
Op bovenstaande onderdelen kunnen scholen punten scoren.
Als men genoeg punten bij elkaar heeft ontvangt de school het label.
Onze school wil zich ook inzetten voor het behalen van dit label.
Als werkgroep( leerkrachten en ouders) kunnen we dit natuurlijk niet alleen, ook de gemeente ziet de meerwaarde van het ondersteunen
van scholen in en wordt BVL gemeente.
Een BVL gemeente bouwt samen met de scholen en de belangrijkste verkeersvei?ligheidspartners aan de doelstellingen van de BVL.
 
In een volgende info willen wij vertellen waar wij mee aan de slag zijn gegaan.

Meer weten ? zie
www.bvlbrabant.nl en www.verkeersouder.net