Op deze sites kun je veel informatie vindenů
 
Als uw aanwijzer een handje wordt, kunt u er op klikken.......
Komt u nog interessante sites tegen, waar andere ouders ook iets aan kunnen hebben, mail dit naar
ldhond@kempenkind.nl.nl

 
van alles wat    klik hier
informatie over dyslexie klik hier
sociaal-emotioneel klik hier
cito klik hier
halt klik hier
het rugzakje is niet meer... klik hier
Pius X-college klik hier
Rythovius College klik hier
Sbo de Piramide klik hier
   
                                                                                                                 Afbeeldingsresultaat voor ouders