Thema: Onderzoek doen

Het tweede thema binnen de plusklas was 'onderzoek doen'. De kinderen zijn aan de slag gegaan met een zelf gekozen thema. Hier is een onderzoeksvraag bij opgesteld en hebben de kinderen zich in de theorie verdiept. Daarna kon er gekozen worden voor een interview en/of een
enquête. Deze hebben de kinderen ook zelf samengesteld en afgenomen binnen een gekozen groep(en). Erg leuk om te zien hoe dit proces verder verloopt. 

Toen de resultaten binnen waren zijn de kinderen deze gaan verwerken in grafieken en aan de slag gegaan met het schrijven van een conclusie. Er is veel samengewerkt. We hebben elkaar nodig gehad voor het vragen/geven van feedback en om problemen op te lossen. Het resultaat mag er zijn! Enkele onderwerpen die gekozen waren: Beweeg Wijs, Pesten, Angst, Eten van fruit, Toekomst van de school en nog veel meer. 

Het hele onderzoek is verwerkt in één document (soort werkstuk). Er is rekening gehouden met opmaak, taalgebruik, een inhoudsopgave, paginanummering, samenvatting, bijlage's e.d. Want, hoe verwerk je zoiets nou? Geen idee. 

Er volgen nog meer foto's dus neem geregeld een kijkje in ons fotoalbum. Klik hier! 
 

Plusklas 2016 - 2017 

Het afgelopen schooljaar is de site helaas niet bijgewerkt geweest. Dit wordt in 2017-2018 verder opgepakt. Wel zijn er enkele foto's gemaakt. We hebben binnen de plusklas aan de volgende thema's gewerkt: Mindmaps, debatteren en het maken van een gezelschapsspel. Hier de link naar het fotoalbum.