U kunt verlof aanvragen voor uw kind(eren).

Er is een regeling om verlof op te nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties. 


U kunt het formulier vakantieverlof buiten schoolvakantie downloaden, klik hierop >>>
Daarbij is een werkgeversverklaring verplicht. Klik hierop >>> om dit te downloaden.

Een andere verlofregeling is voor overlijden of huwelijk,
klik hierop >>> om dit te downloaden.

Uw verlofaanvraag levert u in bij de administratie van onze school. De directeur beoordeelt de verlofaanvraag. Leerkrachten kunnen en mogen géén verlof verlenen.

Als uw kind ziek is, meldt u dat bij de leerkracht.

De gemeente Reusel-de Mierden heeft een informatiefolder samengesteld over de regels van het verlof aanvragen. U kunt deze folder lezen of downloaden door
hierop >>> te klikken.

Er is ook beleid geformuleerd omtrent luxe verzuim. Daarvan is sprake als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie nemen zonder toestemming van de directeur.

De directeur is verplicht om ongeoorloofd verzuim, rond de vakanties, te melden bij de leerplichtambtenaar.
Ook is deze verplicht om kinderen bij de leerplichtambtenaar te melden die ziek worden of zijn gemeld rond de vakanties.

Bij een ziekmelding is het van belang dat ouders aan school het adres vermelden waar hun kind(eren) die dag zal verblijven.  Als het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief voor een oproep door de leerplichtambtenaar.