De school heeft een medezeggenschapsraad.
Afbeeldingsresultaat voor medezeggenschapsraad
Die bestaat uit 8 leden; vier ouders en vier leerkrachten. De directeur fungeert als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

Ieder jaar zijn er verkiezingen omstreeks april - mei. 

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via email: mr@deleilinde.nl

Voorzitter: 
        Rick van der Heijden (oudergeleding)
Secretaris:
          Ellen Sanders (oudergeleding)
Overige leden van de oudergeleding: 
                   Truke Huijbregts, Loes van den Borne
Overige leden van de personeelsgeleding:         Irma van den Ende, Eline Maas, Suzanne Biesters, Eefke Kramer

Gedragsankers voor  goede medezeggenschap: klik hier
Wat doet de MR en wat kan/mag de MR? voor meer informatie klik hier

De notulen zijn te lezen via 
deze link:  notulen mr  

De agenda's vindt u
hier.

Het jaarverslag vindt u hier.