De schoolraad is een klankbordgroep voor de directeur. 

Daarom denken zij mee over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen en biedt ondersteuning aan de schoolleiding ter bevordering van het goed functioneren van de school in haar doelstellingen.

U kunt de schoolraad bereiken via: sr@deleilinde.nl

De agenda's van de schoolraad kunt u
hier vinden.
De notulen van de schoolraad kunt u lezen,
klik hierop >>>.
Het reglement van de schoolraad vindt u in de bijlage.
Na afloop van een vergadering worden de notulen op de website geplaatst.

Natuurlijk kunt u bij vragen of opmerkingen, ook altijd één van de schoolraadleden aanspreken.

De schoolraadleden zijn:
Bart Verhaar - voorzitter
Neeltje Verhagen - secretaris
Ankie van Avendonk, Ine van Veldhoven en Thijs Mathijssen.