Onze school heeft de volgende schooltijden.

Maandag: 8.30 uur - 12.00 uur en van 13.15 uur tot  15.15 uur, groepen 1 tot en met 8.

Dinsdag: 8.30 uur - 12. 00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur, groepen 1 tot en met 8.

Woensdag: 8.30 uur - 12.15 uur, 's middags zijn de kinderen vrij, groepen 1 tot en met 8.

Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur, groepen 1 tot en met 8.

Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur, groepen 2 tot en met 8.
Let op: op vrijdag zijn leerlingen van groep 1 dus vrij van school!

Een kwartier voor aanvang van de school is er toezicht op het schoolplein. We verzoeken u vriendelijk om uw kind op het plein te laten spelen. Als uw kind eenmaal op het schoolplein is moet het daarop blijven.

De schoolbel gaat twee minuten voor aanvang af. Voor kinderen is dat het signaal om het spel af te ronden. Vervolgens gaat de bel één minuut voor aanvang af en komen de kinderen rustig binnen.
De leerkrachten staan bij de deuren en in de hal om de kinderen te begroeten.
Ouders van kleuters kunnen dan het schoolplein op om dan even naar hun kind, in de klas, te zwaaien.