U kunt uw kind op ieder moment aanmelden door een afspraak met Marius Wouters (directeur) te maken, telefoonnummer 0497 643456.
Een andere mogelijkheid is dat u uw kind tijdens de jaarlijkse Open Avond aanmeldt. U vult dan het formulier in en wij plannen daarna met u een afspraak om uw kind aan te melden tijdens een persoonlijk gesprek.

Bij de inschrijving wordt er een aanmeldingsformulier ingevuld. Het is van belang om uw opleidingsgegevens in te vullen (wat is de hoogst genoten opleiding, in welk jaar het diploma gehaald en in welke plaats). Daarnaast vragen wij u bij inschrijving de id kaart of het paspoort van uw kind te tonen, zodat wij het BSN nummer kunnen controleren.

In overleg met u worden de gewenningsmomenten afgesproken.

U kunt het inschrijfformulier ook downloaden en invullen,
klik hierop >>>.
Als u het formulier heeft ingevuld, print u het uit en kunt u het ondertekenen.
Daarna kunt u een afspraak maken om het formulier tijdens een persoonlijk gesprek af te geven en met ons door te nemen.


De wetgever heeft bepaald dat een kind op school mag komen als het vier jaar oud is. Er bestaat de mogelijkheid om kinderen eerder enige wenmomenten aan te bieden.