De jaarkalender kunt u hier inzien en/of downloaden, klik hierop >>>

Het kan zijn dat activiteiten of data wijzigen. Als u het Leilindeblad raadpleegt dan heeft u de meest actuele informatie.