Als uw kind ziek is dan meldt u bij de leerkracht van uw kind.
Dat kan per email of telefonisch.

Als u 's morgens belt dan neemt de conciŰrge of de administratief medewerkster de telefoon aan en zij zorgen ervoor dat de leerkracht van uw kind wordt ge´nformeerd.

De school is verplicht om een ziekteregistratie te voeren.

Als u uw ziek meldt, zorg er dan ook voor dat uw kind afmeldt bij voor-, tussen- en/of naschoolse opvang. 
Dat doen we als school niet. U heeft immers een afsprakenrelatie met Nummereen en niet de school.

Als uw kind (langdurig) ziek is, heeft het recht op onderwijs. De school heeft de verplichting om het onderwijs aan uw kind door te zetten. De leerkracht van uw kind neemt hiervoor het initiatief.
Voor meer informatie,
klik hierop >>>

Ouders denken vaak bij besmettelijke ziekten (bijv. waterpokken) dat hun kind thuis moet blijven. Over het algemeen is dat niet zo; in zeer beperkte ziektesituaties voert de school een weringsbeleid (= dat uw kind niet school mag komen). Voor meer informatie, klik hierop >>>

Bij een ziekmelding is het van belang dat ouders aan school het adres vermelden waar hun kind(eren) die dag zal verblijven.  Als het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief voor een oproep door de leerplichtambtenaar.