Beste ouder(s) / verzorger(s),

Als u van mening bent dat uw kind wordt gepest, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind. 
Samen wordt dan besproken of het pestgedrag is en waar het pestgedrag plaatsvindt.
Vervolgens worden er vervolgstappen afgesproken.

Als u van mening bent dat de groepsleerkracht van uw kind, na herhaaldelijk contact, onvoldoende adequaat reageert dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van onze school. Dat zijn juffrouw Anke en juffrouw Suzanne voor dit schooljaar, 2016-2017.
Zij zorgen ervoor dat uw vraag en/of zorg terugkomt bij de juiste persoon; de groepsleerkracht van uw kind.

Voor meer informatie over de vertrouwenspersonen en hun rol kunt u
hier klikken>>>.
Als u zich onvoldoende gehoord voelt bij de groepsleerkracht van uw kind en bij de vertrouwenspersonen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.

De Leilinde accepteert geen pestgedrag; onderkent dat dit gedrag vaak moeilijk te traceren is. Het team ziet ook dat pester, gepeste en de "stilzwijgende" omstanders een eigen hulpvraag hebben.
Dus bij pestgedrag zoek hulp bij de school!