Procedure schoolverlaten

De Leilinde hanteert een procedure voor kinderen die na 8 jaar onderwijs onze school verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.
Die kunt u lezen en is te downloaden, klik hierop >>>